972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

Kontakty

972 24 Diviacka Nová Ves 465

sociálny pracovník              Mgr. Tatiana Karabinošová    0911 776 948

manažér ošetrovateľstva   Mgr. Zuzana Šárošová 0903 281 089

972 21 Nitrianske Sučany 355

sociálny pracovník    Mgr. Tatiana Karabínošová  0911 776 948

zdravotná sestra    Mgr. Lýdia Vlčeková   0919 323 311

riaditeľ n.o. : PhDr. Ľubica Géczyová , tel.č. 0905 418 498

email : lubicageczyova@gmail.com 

 

ekonomický úsek : Ing.Monika Vrbanová , tel.č. 0911 418 498 , email : KANCELARIA.DNV@GMAIL.COM
hospodár : Silva Takšonyová , tel.č. 0911 418 498 , email : hospodar.ns@gmail.com
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.