972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubica@diviacka.sk lubica.nsucany@gmail.com

Kontakty

972 24 Diviacka Nová Ves 465

sociálny pracovník    Mgr. Tatiana Karabinošová    0911 776 948

zdravotná sestra    Mgr. Zuzana Magdinová    0911 776 947

972 21 Nitrianske Sučany 355

sociálny pracovník    Mgr. Tatiana Karabínošová  0911 776 948

zdravotná sestra    Bc. Lýdia Vlčeková   0919 323 311

riaditeľ n.o. : PhDr. Ľubica Géczyová , tel.č. 0905 418 498

email : lubica@diviacka.sk , lubica.nsucany@gmail.com

 

ekonomický úsek : Ing.Monika Vrbanová , tel.č. 0911 418 498 , email : KANCELARIA.DNV@GMAIL.COM
hospodár : Silva Takšonyová , tel.č. 0911 418 498 , email : hospodar.ns@gmail.com
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.