Dodržiavanie základných ľudských práv v PE-ES, n.o.