Poďakovanie
V boji proti šíreniu infekcie Covid-19 patrí naše poďakovanie všetkým tým, ktorí svoj čas, energiu a schopnosti venujú v prospech iných. Naše veľké poďakovanie patrí najmä ľuďom, ktorí reagovali na výzvu KtoPomôžeSlovensku, a to pani Daniele Richterovej z Opatoviec nad Nitrou, ktorá nám darovala ochranné rúška, spoločnosti Curadent Slovakia, s.r.o. za dezinfekčné prostriedky a spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. za germicídny žiarič, nadácii Pontis -sponzorovaný firmou Strabag za rukavice. Ďakujeme aj Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá v spolupráci so spoločnosťou Procter&Gamble darovala pracie prášky, ďalej našej zamestnankyni Kataríne Mjartanovej za ušité rúška, pánovi Ivanovi Sýkorovi za ochranné štíty, respirátory a invalidný vozík, organizácií ADRA Slovensko za dezinfekčné prostriedky a vitamíny, kolektívu SPy o.z. za ochranné štíty, spoločnosti EW Distribution, s.r.o. za respirátory a dezinfekciu na ruky. Taktiež spoločnosti Philip Morris Slovakia za darovanie tabletov. Na projekte „Tablet od srdca“ sa podielala aj spoločnosť Mall Group a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá do tabletov venovala SIM karty s dátovou konektivitou na 1 rok.Veľká vďaka patrí spoločnosti Medirex, a.s. za otestovanie všetkých našich zamestnancov na infekčné respiračné ochorenie COVID-19.

Výťahová plošina
V Nitrianskych Sučanoch máme novú výťahovú plošinu, ktorá umožňuje bezbariérový presun klientov z horného poschodia na prízemie.

Poskytujeme
Od 1.1.2015 poskytujeme sociálne služby už len ako Zariadenie pre seniorov (viac v podmenu Služby). Ďalej sme rozširovali kapacitu v Diviackej Novej Vsi z pôvodných 10 na 16 prijímateľov sociálnej služby.

Aktivačné programy a záujmová činnosť
V roku 2019 sme rozšírili záujmovú činnosť a aktivity klientov kvalifikovanými zamestnancami, ktorých sme vyškolili v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. Začíname s dvojfázovými programami sociálnej rehabilitácie, to znamená aj v popoludňajších hodinách.

Fyzioterapia
V roku 2019 sme zaradili do programu aj liečebnú rehabilitáciu, ktorá je nevyhnutná najmä pri poskytovaní starostlivosti občanom so zdravotným postihnutím.