972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

Cenník

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov s finančným príspevkom MPSVaR SR

PE-ES n.o. , ZpS Diviacka Nová Ves 465, 972 24

POLOŽKA

€/ DEŇ

€/ MESIAC

Odborné činnosti:

   

(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby)

0.00

0.00

Obslužné činnosti:

   

(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva)

   

ubytovanie

10,06

306,00

stravovanie

   

racionálna strava

8,10

246,40

raňajky

0,96

29,20

desiata

0,74

22,51

obed

3,25

98,87

olovrant

0,72

21,90

večera

2,43

73,92

diabetická strava

8,30

252,53

raňajky

0,90

27,40

desiata

0,67

20,40

obed

3,32

101,00

olovrant

0,67

20,38

večera

2,24

68,14

2. večera

0,50

15,21

     

upratovanie

2,16

65,70

pranie

0,67

20,31

údržba bielizne a šatstva

0,22

6,69

žehlenie

0,13

3,95

Ďalšie činnosti:

   

utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,00

0,00

záujmová činnosť

0,36

10,95

     

Výška úhrady za sociálnu službu racionálna strava – SPOLU:

21,70

660,00

Výška úhrady za sociálnu službu diabetická strava – SPOLU:

21,90

666,13

Výška úhrady za sociálnu službu spolu – jednolôžková izba – racionálna strava (príplatok za ubytovanie 40,00 Eur/mes.):

22,68

690,00

Výška úhrady za sociálnu službu spolu – jednolôžková izba – diabetická strava (príplatok za ubytovanie 40,00 Eur/mes.):

22,68

696,13

Cenník pre klientov je platný od 01.03.2022 pri dotácii MPSVaR SR a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

Cenník

úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov s finančným príspevkom MPSVaR SR

PE-ES n.o. ,ZpS Nitrianske Sučany 355, 972 21

POLOŽKA

€/ DEŇ

€/ MESIAC

Odborné činnosti:

   

(pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby)

0.00

0.00

Obslužné činnosti:

   

(ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva)

   

ubytovanie

10,22

311,00

Jednolôžková izba 

10,55

321,00

stravovanie

   

racionálna strava

8,10

246,4

raňajky

0,96

29,20

desiata

0,74

22,51

obed

3,25

98,87

olovrant

0,72

21,90

večera

2,43

73,92

diabetická strava

8,30

252,53

raňajky

0,90

27,40

desiata

0,67

20,40

obed

3,32

101,00

olovrant

0,67

20,38

večera

2,24

68,14

2. večera

0,50

15,21

     

upratovanie

2,32

70,70

pranie

0,67

20,31

údržba bielizne a šatstva

0,22

6,69

žehlenie

0,13

3,95

Ďaľšie činnosti:

   

utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,00

0,00

záujmová činnosť

0,36

10,95

     

Výška úhrady za sociálnu službu racionálna strava – SPOLU:

Výška úhrady za sociálnu službu diabetická strava – SPOLU:

Výška úhrady za sociálnu službu jednolôžková izba – racionálna strava SPOLU:

Výška úhrady za sociálnu službu jednolôžková izba – diabetická strava SPOLU:

 

l

22,02

22,22

22,35

22,55

 

 

670,00

676,13

680,00

686,13

 

 

 

 

Cenník pre klientov je platný od 01.03.2022 pri dotácii MPSVaR SR a je platný pre klientov spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v ZpS.
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.