972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

 Prijímatelia služieb sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastniť akcií organizovaných zariadením pre seniorov. Akcie sa konajú na základe ich prianí a požiadaviek. Pokiaľ prijímateľ prejaví záujem zúčastniť sa akcie a jeho pohyblivosť je obmedzená, pomôže mu personál. Súčasťou zariadenia pre seniorov je spoločenská miestnosť, ktorá je využívaná pre záujmovú činnosť. Program zabezpečuje sociálna pracovníčka a inštruktori sociálnej rehabilitácie.

  Január   Vianočné zvyky na Slovensku
  Január   Tradície počas Vianočných sviatkov a sviatku Traja králi
  Január   Pamäťový tréning
  Január   Týždeň zdravia – ako sa udržať vo forme aj v starobe
  Január   Svätá spoveď spojená so svätou omšou
  Január   Význam oddychu a relaxácie v živote seniorov
  Január   Formy oddychu a relaxácie v živote seniorov
  Február   Na Hromnice o hodinu více – ľudové zvyky a pranostiky
  Február   Význam bolesti v živote človeka – besiedka
  Február   Svätá spoveď spojená so svätou omšou – posedenie s pánom farárom
  Február   Spôsoby a možnosti riešenia bolesti – referát
  Február   Slávenie fašiangov – Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti
  Marec   Marec, mesiac knihy
  Marec   Skupinové čítanie
  Marec   MDŽ – sviatok všetkých žien na svete, nie len matiek, ale aj bezdetných žien, ktoré sa v mnohom vyrovnali mužom a často podávali aj vyššie výkony než muži
  Marec   Medzinárodný deň Jozefov
 

Marec

 

Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla Lehota pod Vtáčnikom

 

Apríl

 

Tvorivá činnosť – príprava dekorácii k téme Veľkej noci

 

Apríl

 

Beseda o knihe – Andrej Sládkovič, Marína

 

Máj

 

Oslava Dňa Matiek

 

Máj

 

Spoločný výlet do Bojníc

 

Máj

 

Svätá spoveď spojená so sv. omšou v DNV, vystúpenie eRko, slovenskí a českí filmoví velikáni,vedomostný kvíz

 

Jún

 

Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ v DNV

 

Jún

 

Remeslá u starých Slovanov a zabudnuté remeslá, tvorivá činnosť – práca s farbami

 

Jún

 

Spoločné grilovanie

 

Júl

 

Svätá spoveď spojená so sv. omšou

 

Júl

 

Letné posedenia pri hudbe v priestoroch nového altánku zariadenia

 

August

 

Pečenie jablkových dobrôt

 

August

 

Pamätný deň Matice slovenskej, velikáni slovenského umenia – Dušan Jamrich, výročie SNP- spomienky na oslavy 

 

August

 

Tvorivá činnosť – kreslenie s uhlíkom

 

September

 

Výroba jesenných dekorácií

 

September

 

Svetový deň Srdca, Škola kedysi a dnes, Ako si posilniť pamäť v seniorskom veku – referát

 

September

 

Skupinový spev

 

Október

 

Tvorivá činnosť – maľba na tému „Jeseň hrá všetkými farbami“

 

Október

 

Čítanie z knihy entomologičky K. Nadaskej – Jesenné zvyky

 

Október

 

Vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany – úcta k starším

  Máj   Oslava ku dňu Matiek
  Máj   Vystúpenie detí zo Základnej školy v Nitrianskych Sučanoch
  Jún   Spoločné posedenie v exteriéri zariadenia
  Jún   Čerpanie slnečnej energie, rozhovory o pôsobení slnečného žiarenia na pokožku človeka
  Júl   Plánovanie spoločnej grilovačky
  Júl   Besedy o kuchárskom umení a jedlách vhodných na grilovanie v exteriéry
  August   Spomienková beseda klientov o prežívaní letného obdobia v minulosti
  August   Realizácia spoločnej grilovačky za účasti personálu Zariadenia pre seniorov
  September   Tvorivá činnosť našich klientov zameraná na prácu s listami
  September   Vytváranie kytice ruží z jesenných listov
  September   Maľovanie listov stromov a vytváranie umeleckých diel prostredníctvom otláčania na výkres
  Október   Besiedka o hodnote seniora v spoločnosti
  Október   Vystúpenia detí zo Základnej školy v Diviackej Novej Vsi venované Seniorom v rámci mesiaca úcty k starším
  Október   Besiedka s manželmi Kudryovými, zástupcami Hnutia kresťanských spoločenstiev detí „eRko“
  November   Predstavenie klubu invalidov „Klubovnianka“ s programom
  December   Skupinová komunikácia s témou trávenia voľného času v zimnom období v minulosti
  December   Príprava na vianočné sviatky, chystanie vianočnej výzdoby v zariadení pre seniorov
  December   Spoločná Štedrovečerná večera
  Február   Fašiangy – návšteva fašiangového sprievodu z obce
  Marec   návšteva fotografky – zachytenie života klientov v zariadení pri denných aktivitách
  Marec   Mesiac kníh – oboznámenie sa s rôznymi druhmi literatúry
  Apríl   výroba kuriatok a zajačikov z vlny
  Apríl   pečenie piškótových zajacov a následne zdobenie cukrovým snehom
  Apríl   spoločná besiedka na tému veľkonočných sviatkov
  Máj   Deň matiek – vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ Fraňa Madva Nitrianske Sučany
  Júl   spoločné prechádzky po dedine
  August   denné aktivity- spoločné rozcvičky a čítanie, posedenia vo vonkajšom areáli nášho zariadenia
  Február   Fašiangy – návšteva fašiangového sprievodu detí z miestnej materskej školy
  Február   Fašiangy – fašiangový sprievod obyvateľov obce
  Marec   Oslava Veľkonočných sviatkov
  Marec   Medzinárodný deň žien – prednesenie básní o ženách, krátka prednáška na tému vzniku sviatku MDŽ
  Apríl   Prednáška týkajúca sa Dňa Zeme a stým súvisiace rozhovory a diskusia o životnom prostredí
  Máj   Deň matiek – vystúpenie mužského speváckeho súboru Domovina z Nitrianskych Sučian
  Máj   Deň matiek – vystúpenie detí z miestnej základnej školy
  Máj   Návšteva ZPS v Jacovciach s cieľom vzájomného nadobudnutia nových priateľstiev a rozšírenia obzorov seniorov z nášho zariadenia pri príležitosti vystúpenia miestnej hudobnej skupiny
  Jún   spríjemnenie doobedňajšieho posedenia našich klientov v exteriéri zariadenia s použitím prvkov animoterapie (na jeden deň sme mali požičaných bytových zajacov)
  Júl   Spoločná „grilovačka“ seniorov zo ZpS Nitrianske Sučany a seniorov zo ZpS Diviacka Nová Ves
  August   Spoznávanie liečivých bylín, prípravy bylinkových nálevov, posedenia a cvičenia seniorov vo vonkajšom areáli nášho zariadenia.
  September   Tvorba bio – mozaiok
  September   Práca s jesennými plodmi a listami
  Október   Návšteva detí z družiny miestnej základnej školy pri príležitosti pripomenutia si úcty k starším v mesiaci október
  Október – mesiac úcty k starším   Vystúpenie miestneho folklórneho súboru Boršina
  November (koniec)   Začiatok príprav na Vianočné obdobie – tvorba ozdôb zo sódového cesta a vianočných dekorácií
  December   Pečenie oblátok, medovníkov a lineckého pečiva
  December   Dopoludnie spestrené návštevou Mikuláša
  December   Výroba vianočných ozdôb, vianočných svietnikov a vencov
  Stále   Každý mesiac v prvom týždni nás navštevuje pán farár z miestnej fary a tých, čo majú záujem spovedá.
  Stále   Nezabúdame ani na sviatky našich seniorov. Prednesieme narodeninové vinše, gratulácie a naše kuchárky pečú narodeninové koláče.
  Stále   V priebehu celého roka pravidelne prebiehajú doobeda, niekedy aj poobede rôzne voľno – časové aktivity.
  Február   Do ZPS zavítal fašiangový sprievod
  8. marec   Medzinárodný deň žien – odovzdávanie kvetov pri príležitosti sviatku žien
  1. apríl   koncert detí zo ZUŠ Bojnice
  2. apríl   pečenie medovníkov k Veľkej Noci, návšteva p. farára v ZPS
  6. apríl   oslava Veľkonočných sviatkov spojená so šibačkou a oblievačkou
  10. máj   oslava dňa matiek
  Október   vystúpenie folklórneho súboru z Nitrice pri príležitosti pripomenutia si úcty k starším
  December   vystúpenie folklórneho súboru Boršina z Nitrianskych Sučian
  December   vianočné vystúpenie detí z miestnej základnej školy
  December   pečenie a zdobenie vianočných medovníkov
  December   Vianočná svätá omša
  December   Koledovanie detí
Stále     Každý mesiac v prvom týždni nás navštevuje pán farár z miestnej fary a tých, čo majú záujem spovedá.
Stále     Nezabúdame ani na sviatky našich seniorov. Prednesieme narodeninové vinše, gratulácie a naše kuchárky pečú narodeninové koláče.
Stále     V priebehu celého roka pravidelne prebiehajú doobeda, niekedy aj poobede rôzne voľno – časové aktivity.

Zabezpečujeme prijímateľom sociálnych služieb nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia, príjemnej atmosféry, a to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplne naplnením dňa. Človek sa stáva človekom vtedy, ak každý deň je naplnený záujmovou aktivitou, ktorá ho posilňuje a nevyčerpáva. V činnostiach sa klienti striedajú podľa toho, čo ich viac zaujíma a baví. Nikto nikoho do ničoho nenúti. Noví klienti zariadenia sa zapájajú do aktivít postupne a nenásilne.

Zariadenie pre seniorov PE-ES, n.o. v rámci programu sociálnej rehabilitácie využíva:

a) aktivity zamerané na pamäťové cvičenia

b) aktivity zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky klientov formou vyrábania rôznych dekoračných predmetov, kreslením, maľovaním ……

c) kultúrno – spoločenskú činnosť  (rôzne výročia, sviatky,….)

d) oddychovú činnosť (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky…..)

Tvorivá/umelecká činnosť, relaxácia pri hudbe, skupinové čítanie, aromaterapia, hry, pracovná činnosť, psychomotorické cvičenia, animoterapia, liečebná rehabilitácia, zabezpečovanie duchovných potrieb, individuálna a skupinová komunikácia, skupinový spev…… Zariadenie pre seniorov PE – ES, n.o. zabezpečuje pre klientov vystúpenia žiakov Základnej školy, Materskej školy, speváckych skupín z blízkeho okolia, miestnych folklórnych skupín, spoločnú grilovačku, ktorej sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci a posedenia pri káve v letných mesiacoch na nádvorí.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PE-ES, n.o.

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.