972 24 Diviacka Nová Ves 465
972 21 Nitrianske Sučany 355

+421 905 418 498

Riaditeľ n.o.

lubicageczyova@gmail.com penzion.dnv@gmail.com

DOBROVOĽNÍCTVO

KOHO HĽADÁME?

V rámci dobrovoľníckeho programu hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní robiť jednu alebo viaceré z uvedených aktivít:

 • navštevovanie obyvateľov Zariadení pre seniorov v Diviackej Novej Vsi a v Nitrianskych Sučanoch

 • vedenie záujmových krúžkov a workshopov;

 • organizovanie umeleckých vystúpení pre našich klientov;

 • organizovanie výletov a voľnočasových aktivít;

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ:

 • 1-3 hodiny týždenne.

 POŽIADAVKY NA DOBROVOĽNÍKA:

 • zanietenie a chuť pracovať s ľuďmi;

 • bezúhonnosť;

 • možnosť pravidelnej spolupráce;

 • v prípade navštevovania obyvateľov našich sociálnych zariadení, ochota k dlhodobejšej spolupráci;

 • vek 15 – x rokov.

 ČO PONÚKAME?

 • zážitky a skúsenosti

 • pocit zmysluplne stráveného času

 • ďalšie benefity

 V prípade záujmu o zapojenie sa do nášho dobrovoľníckeho programu, kontaktujte prosím :

 Ing. Monika Vrbanová

Diviacka Nová Ves 465

972 24 Diviacka Nová Ves

mobil: 0911 418 498

email: lubica.nsucany@gmail.com